escolares-y-grupos-featured

Informació i recomanacions de la visita

Les visites programades per escolars o per grups hauran de gestionar-se a través de la secció de contacte on s’haurà
d’incloure el número de grups i els alumnes per grup, edats, nivells acadèmics, dies d’estança, número de monitors
responsables de cada grup, etc.

Ja en el complex del Salí, serà necessari passar primer per la plaça del Salí de Cambrils per registrar la visita.

La millor forma d’aprofitar el passeig pel Salí es comptar amb l’assistència d’un dels nostres guies. Es visitarà tot el
complex per conèixer a fons el seu ús històric i contemplar les instal·lacions, avui en dia restaurades.

Ja en el recinte, es posarà a disposició dels visitants material didàctic de diversos nivells per reforçar el coneixement
del lloc i desenvolupar les ensenyances proporcionades pel guia i pels punts informatius distribuïts al
llarg de tot el complex.

En el centre es poden trobar taquilles per guardar roba i altres objectes personals durant el recorregut, a més de
lavabos públics.

Generalitat de Catalunya Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural Ajuntament d'Odèn