historia-featured

Història i evolució d’aquestes Salines

Geològicament parlant, aquestes Salines se situen al capdavant d’un dels encavalcaments pirinencs: el Mantell de
corriment del Cadí – Port del Compte. I més concretament, dins d’aquest, en la làmina del Serrat d’Odèn.

Els materials triàsics del Keuper han servit com a lubricant en aquests encavalcaments. I la circulació d’aigües
superficials a través d’ells ha anat dissolent la sal, fent possible aquesta petita indústria a partir de recursos
naturals.

La dada més curiosa és que es tracta de les úniques salines de muntanya de tot Catalunya, i de les poques continentals,
atès que la gran majoria de salines són de vall o aprofitades al mar als maresmes.

 

 

La petjada de l’home

funcionamiento-08

Vista del Salí de Cambrils funcionant en 1960 i del tradicional cartell
que anunciava la producció de la sal.

funcionamiento-09

Nens juguen mentre uns operaris amunteguen la sal el 1960.

funcionamiento-09

Un camió arriba per transportar la sal als pobles veïns el 1960.

Si en lloc de la seva Història geològica parlem
d’Història a escala humana, sembla que
les propietats d’aquest lloc eren ja de
utilitat en l’Edat Mitjana
, moment en què els
ramaders i veïns de la població de
Cambrils aprofitaven la sal tant per
consum propi com per al bestiar.
No obstant això, les salines van començar a
funcionar a finals del Segle XVIII, sent 1780
el primer moment en què es documenten
històricament
.

La primera referència bibliogràfica de les
salines l’hem trobat en el diccionari
Madoz
. En aquesta obra, en parlar del terme de
Cambrils s’al·ludeix a una font salada que dóna
nom a la Ribera Salada, dient que «la seva
aigua està tan carregada de sal, que l’empresa
d’aquest ram manté 5 individus per
impedir (potser voleu dir “portar a terme”) la seva
elaboració ».

Des de llavors fins a mitjans del passat
segle XX, el complex protoindustrial creat
per la mà de l’home al voltant d’aquest
singular recurs natural, va proveir de sal a diversos
pobles veïns, a través d’una ruta de la Sal
que cobria les comarques de Solsonès i l’Alt
Urgell.

Les salines, tal com les coneixem
actualment, deurien ser construïdes entre
finals del segle XIX i principis del XX
.
Cronològicament la zona del Salí és anterior:
una llinda de la Casa Vella ens permet situar-la
al voltant de 1882. La zona de Les Cabanetes,
en canvi, pot ser atribuïda al primer terç
del segle passat.

També es diu que la construcció de Les
Cabanetes va costar set mil duros
(naturalment,
de l’època). D’aquests cent anys aproximats
de salines hi ha tres propietaris coneguts: Lorenzo
Farràs
, de la Seu d’Urgell, els Fornesa, de
Barcelona (durant dues generacions), i Josep
Roca
, d’Oliana.

Aquest últim és el titular de les salines des de
1954
, i en un moment donat va intentar que la
explotació no fos només estacional.
Per a això va fer obrir una mina, per tal
d’ampliar les possibilitats d’extracció. Però
l’intent no va tenir èxit. I el 1963 va ser l’últim
any en què es va recollir i va fabricar sal al Salí.

Generalitat de Catalunya Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural Ajuntament d'Odèn