AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa l’Usuari que el titular de la pàgina web www.salidecambrils.cat és de PINE MOUNTAIN, S.C.P. i les seves dades d’identificació són:
Domicili: Carretera de Pon d’Espia a Coll de Jou, L-401 Km 21
CP: 25286 Població: Cambrils Província: Lleida
CIF: J01697077

1. Accedir a la pàgina web

L’avís legal regula l’accés i ús dels Usuaris a la pàgina web i té per objecte donar a conèixer els productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.
L’accés i / o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.
L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i les polítiques de privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la pàgina web, ja que EL SALÍ DE CAMBRILS es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva web. Si no accepta les condicions d’accés i ús, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

2. Utilització de la pàgina web

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la pàgina web, així com de la informació relativa als seus serveis i activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes a la pàgina web.
A més, es compromet a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

3. Funcionament de la pàgina web

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal, o les polítiques de privacitat i galetes, EL SALÍ DE CAMBRILS es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva pàgina web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. EL SALÍ DE CAMBRILS farà el possible per mantenir la pàgina web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats. Ara bé, EL SALÍ DE CAMBRILS no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la pàgina web ni la inexistència d’errors en el contingut.

4. Responsabilitat

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la pàgina web.
EL SALÍ DE CAMBRILS no es farà responsable de cap dany en el maquinari i/o programari de l’Usuari que es derivi de l’accés i ús de la pàgina web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d’aquests danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i / o ús de la informació de la pàgina web, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus / o atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.
L’Usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que EL SALÍ DE CAMBRILS pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol dels obligacions a què queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i Política de Privacitat i de Cookies.

5. Política en matèria de “Links” (Web enllaçant i enllaçada)

·Web enllaçant
Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas EL SALÍ DE CAMBRILS es fa responsable del contingut de la pàgina web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta.

Si la web enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors, estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

·Web enllaçada
En aquesta pàgina web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir. No obstant això, EL SALÍ DE CAMBRILS no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que accedeixi.
Tals enllaços o mencions tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

6. Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts

EL SALÍ DE CAMBRILS o els seus llicenciats, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts de la pàgina web, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la pàgina web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, etc. En relació a les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat d’EL SALÍ DE CAMBRILS o els llicenciats.
L’ús de la pàgina web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’Usuari té totalment prohibit reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7. Legislació aplicable

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés al lloc web, se sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

8. Contacte

Per a qualsevol pregunta o comentari sobre el present avís legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic infosalicambrils@gmail.com